Meer resultaten voor ba verzekering

ba verzekering

B.A. Auto Federale Verzekering.
De Rechtsbijstand is een verzekering die je de mogelijkheid biedt om je te laten bijstaan bij een geschil waarbij je verzekerde voertuig betrokken is. Deze verzekering vergoedt de kosten voor de advocaten en de gerechtelijke kosten als je bijvoorbeeld wordt vervolgd wegens een verkeersovertreding.
Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat PaardenPunt Vlaanderen.
De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor paarden is meestal beperkt tot een bepaald aantal paarden. Indien u dit aantal overschrijdt, bent u niet meer verzekerd. Ook sommige sportorganisaties zoals LRV en VLP bieden een verzekering burgelijke aansprakelijkheid aan voor hun leden.
Professionele BA-verzekering / Beroepsaansprakelijkheid Bourgeois zakenkantoor bvba: Bourgeois zakenkantoor bvba.
Wat is een verzekering professionele BA? De verzekering professionele BA heeft tot doel zowel de contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid te dekken die het gevolg is van de uitoefening van een beroep voor door derden geleden en door diensten veroorzaakte schade.

Met als gevolg dat de bouwactoren bouwheer, aannemers, architecten, ingenieurs geconfronteerd worden met meer risicos en onvoorziene situaties waardoor hun aansprakelijkheid in het gedrang komt. Er bestaan verschillende gespecialiseerde verzekeringspolissen om zich in te dekken tegen de risicos waarvan we 2 soorten polissen nader zullen bespreken, namelijk de verzekering tegen de burgerlijke aansprakelijkheid en de A.B.R.-verzekering.
B.A. Onderneming DVV verzekeringen.
Uw verzekering BA Onderneming vergoedt opzettelijk toegebrachte schade of schade veroorzaakt door een grove fout zoals inbreuken op wetten of wettelijke verplichtingen niet. In geval van schade als gevolg van de totale of gedeeltelijke niet-uitvoering of de slechte uitvoering van uw contractuele verbintenissen komt DVV niet tussen.
Wat is een verzekering BA burgerlijke aansprakelijkheid gebouw?
Wat is een verzekering BA burgerlijke aansprakelijkheid gebouw? Deze FAQ afdrukken. Deze dekking is standaard voorzien in uw woonverzekering. Ze vergoedt de stoffelijke als lichamelijke schade die uw woning en de inhoud ervan veroorzaken aan derden voorbeeld: een dakpan valt op een voorbijganger.
Het nut van een verzekering BA Uitbating.
De premie voor een verzekering BA Uitbating hangt af van de activiteit, de verzekerde waarborgen en kapitalen, het aantal personeelsleden en/of de omzet van het bedrijf. Een verzekering BA Uitbating bevat meestal een vrijstelling. Goed om weten. Een verzekering BA Uitbating dekt je niet-contractuele aansprakelijkheid.
Wat is een BA-autoverzekering? Ethias.
Op de weg 05/01/2018. Voor u zich met uw wagen op de openbare weg begeeft, moet u een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid op zak hebben. Ethias vertelt u welke bescherming deze verzekering u biedt en op welke service u mag rekenen.

Contacteer ons

simulatie verzekering auto
vergelijk auto
woning verzekeren
ba verzekering
auto verzekering belgie
autobedrijf
fiets verzekeren
online autoverzekering